หน้าหลัก
ผู้ตรวจราชการ
สำนักผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการ
คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ฐานข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
เรื่องร้องเรียน
KM สำนักผู้ตรวจ
วารสาร
รายงานการตรวจ ประจำปี
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ
ปฏิทินกิจกรรม
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามเขตตรวจราชการ
ดูทั้งหมด >>
 
  กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารภายใน Website

    ขั้นตอนการดาวน์โหลด ๑.ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒.ประเด็นการตรวจราชการ กรณีบูรณาการ ๓.แบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยรับการตรวจ
อ่านรายละเอียด >>

รวมพลังพี่น้องชาวสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สวมใส่ชุดข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยพร้อมเพียงกัน

    
อ่านรายละเอียด >>

สรุปผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการ แบบบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการ แบบบูรณาการกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
อ่านรายละเอียด >>
 
  กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.ลำปาง
อ่านรายละเอียด >>

นายวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม และจ.กาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด >>

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
อ่านรายละเอียด >>
 
  ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>

ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

    
อ่านรายละเอียด >>

แบบ PPR2 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

    
อ่านรายละเอียด >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รายงานการตรวจ ประจำปี
สรุปข้อเสนอแนะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
สรุปข้อเสนอแนะที่ปรึกษาฯ รอบที่ 2-56
สรุปข้อเสนอแนะที่ปรึกษาฯ รอบที่ 1-56
ดูทั้งหมด >>
 
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ขนาดไฟล์ (59.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมบังคับคดี
ขนาดไฟล์ (55.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน
ขนาดไฟล์ (69.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมคุมประพฤติ
ขนาดไฟล์ (69.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมราชทัณฑ์
ขนาดไฟล์ (62.50 KB)
แบบ สผต./สรุป (กรมบังคับคดี)
ขนาดไฟล์ (43.00 KB)
ดูทั้งหมด>>
 
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.