หน้าหลัก
ผู้ตรวจราชการ
สำนักผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการ
คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
เรื่องร้องเรียน
KM สำนักผู้ตรวจ
วารสาร
รายงานการตรวจ ประจำปี
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ
ปฏิทินกิจกรรม
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามเขตตรวจราชการ
ดูทั้งหมด >>
 
  กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

    
อ่านรายละเอียด >>

ประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

    
อ่านรายละเอียด >>

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารภายใน Website

    ขั้นตอนการดาวน์โหลด ๑.ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒.ประเด็นการตรวจราชการ กรณีบูรณาการ ๓.แบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยรับการตรวจ
อ่านรายละเอียด >>
 
  กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

    
อ่านรายละเอียด >>

พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด >>

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.ยโสธร และจ.อำนาจเจริญ
อ่านรายละเอียด >>
 
  ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รายงานการตรวจ ประจำปี
สรุปข้อเสนอแนะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๑
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
ดูทั้งหมด >>
 
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ดูทั้งหมด>>
 
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.