หน้าหลัก
ผู้ตรวจราชการ
สำนักผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการ
คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
เรื่องร้องเรียน
KM สำนักผู้ตรวจ
วารสาร
รายงานการตรวจ ประจำปี
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ
ปฏิทินกิจกรรม
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามเขตตรวจราชการ
ดูทั้งหมด >>
 
  กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารภายใน Website

    ขั้นตอนการดาวน์โหลด ๑.ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒.ประเด็นการตรวจราชการ กรณีบูรณาการ ๓.แบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยรับการตรวจ
อ่านรายละเอียด >>

ประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

    
อ่านรายละเอียด >>

การประชุม เรื่อง แนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

    
อ่านรายละเอียด >>
 
  กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

พ.ต.อ.สุชาติ วงษ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
อ่านรายละเอียด >>

พ.ต.อ.สุชาติ วงษ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านรายละเอียด >>

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด >>
 
  ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รายงานการตรวจ ประจำปี
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๒
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑
ดูทั้งหมด >>
 
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ขนาดไฟล์ (59.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมบังคับคดี
ขนาดไฟล์ (55.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน
ขนาดไฟล์ (69.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมคุมประพฤติ
ขนาดไฟล์ (69.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมราชทัณฑ์
ขนาดไฟล์ (62.50 KB)
แบบ สผต./สรุป (กรมบังคับคดี)
ขนาดไฟล์ (43.00 KB)
ดูทั้งหมด>>
 
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.