หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
หลักสูตร ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
Webboard
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรม
KM/หนังสือเวียน

ทำเนียบวิทยากร  เล่ม  ๑
SMART WIN  ทีมพลังงาน สพบ.  ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
Knowledge Management
เมลกระทรวงยุติธรรม
กรมบัญชีกลาง
มติคณะรัฐมนตรี
 
หลักสูตร ดาวน์โหลด


   เลือกกลุ่ม :       ค้นหา :   แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ส่วนภูมิภาค    ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ส่วนภูมิภาค
  ขนาดไฟล์ 216.00 KB / จำนวนดาวน์โหลด 291 ครั้ง / วันที่ 22 ต.ค. 2556
   
สรุปสาระสำคัญโครงการฝึกอบรม "ผุ้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)" รุ่นที่ ๑๓    ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  สรุปสาระสำคัญโครงการฝึกอบรม "ผุ้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)" รุ่นที่ ๑๓
  ขนาดไฟล์ 6.00 MB / จำนวนดาวน์โหลด 570 ครั้ง / วันที่ 7 ต.ค. 2556
   
คู่มือแบบรายงานผลการพัฒนาบุคคลากรกระทรวงยุติธรรม   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  คู่มือแบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบรายงาน สพบ. ๑)
  ขนาดไฟล์ 336.00 KB / จำนวนดาวน์โหลด 385 ครั้ง / วันที่ 28 มี.ค. 2556
   
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบรายงาน สพบ. ๑
  ขนาดไฟล์ 155.00 KB / จำนวนดาวน์โหลด 327 ครั้ง / วันที่ 28 มี.ค. 2556
   
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  ขนาดไฟล์ 567.19 KB / จำนวนดาวน์โหลด 436 ครั้ง / วันที่ 16 พ.ย. 2555
   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม
  ขนาดไฟล์ 170.73 KB / จำนวนดาวน์โหลด 385 ครั้ง / วันที่ 16 พ.ย. 2555
   
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนา   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกาและอเมริกากลาง
  ขนาดไฟล์ 178.89 KB / จำนวนดาวน์โหลด 317 ครั้ง / วันที่ 26 ต.ค. 2555
   
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  การถอนข้อสงวนข้อ ๑๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
  ขนาดไฟล์ 315.99 KB / จำนวนดาวน์โหลด 273 ครั้ง / วันที่ 26 ต.ค. 2555
   
การเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สนับสนุนให้ข้าราชการเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ขนาดไฟล์ 2.10 MB / จำนวนดาวน์โหลด 340 ครั้ง / วันที่ 19 ต.ค. 2555
   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕   ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
  แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
  ขนาดไฟล์ 108.13 KB / จำนวนดาวน์โหลด 312 ครั้ง / วันที่ 18 ต.ค. 2555
   < ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | ถัดไป >


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.